ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን
ኩላትና ከም ዝንፈልጦ ካብቶም ብርክት ዝበሉ ዉሳኔታት ዓብይ ኮንፈረንስ ሙሁራን ትግራይ እቲ ሓደ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ትግራዋይ በቢሞይኡ ተወዲቡ ብሳይነስ፣ ቴክኖሎጂን ምርምርን ንክልልናን ህዝብናን ምሕጋዝ እዩ።

ኣብ ክልልና ኩለንተናዊ ዕብየት ንምምጻእን ኣብ ዕደጋ ዓለም ተወዳዳሪ ዝኮነ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይን ናይ ኩላትና ዘይተሓለለ ጻዕሪ ይጠልብ።

ስለዚ ኩሉ ሙሁርን ሰብ ሞያን ትግራዋይ በብኽእለቱ ዝከኣሎ ኩሉ ኣበርክቶ ንክገብር ዓለም ለኸ ማሕበር ሙሁራን ትግራይ በዚ ኣጋጣሚ ጻዊዒቱ ያቕርብ።
ናብ ናይ ተግባር ስራሕ ንምእታዉ ድማ ተመሳሳሊ ሞያ መሰረት ዝገበራ ኣብ ምርምር (Research)፣ ምህዞ (Innovation)፣ ምድንፋዕ ሓይሊ ሰብ (Capacity Building)፣ ቴክኖሎጂ/ፍልጠት ስግግር (Technology/Knowledge Transfer) ወዘተ መሰረት ገይረን ዝሰርሓን ብቐጥታ ኣብ ክልልና ንምስታፍ ዛክእለን ሞያዊ ቲማት እናተጣየሻ ይርከባ።

ልዕሊ 600 zኾኑ ሰብ ሞያን ሙሁራንን ተጋሩ ዝተሳተፉሉን ህልዊን ናይ መጻኢ ኩነታትን ክልልና ኣብ ግምት ብዛእተወን መልክዑ 17 ዘፈራት መጽናዕቲ (Thematic Areas) ተጸሪሐን ኣለዋ።

ስለዚ ኩላትና ብሞያና ክናብርክተለን ኣብ ዝንክእል ዘፈራት ክንኣቱ ድማ ብትሕትና ንላቦ።

ሕድሕድ ዘፈራት መጽናዕቲ ነንሕድሕዲኤን ዛተሓባብርወን ብቑዓት ሰብ ሞያ ክመርጻ እየን። ድሕሪኡ ድማ ናይ ሓጺር፣ ማእኸላይን ነዊሕን ትልሚ ሓንጺጸን ናብ ዕዙዝ ተግባራዊ ስራሕ ከኣትዋ እየን።
የቕንየልና

ንምምዝጋብ ነዚ ይፅቀጡ Registration for Establishment of Research-Oriented Teams

 

The Research Oriented Thematic Areas are given below. Please click on the thematic area to forward your ideas, concepts, proposals, and/or learned experiences :

1. Agriculture, Livestock, Food Security and Poverty Reduction

2. Landscape Restoration, Natural Resources and Management, Environmental protection and climate adaptation

3. Energy and Energy Security

4. Gender, Youth Development and Vulnerable

5. Geo-information, Earth Observatory Transformation, Water Resources development and management

6. Transport, Urban and Regional Planning and Development

7. Manufacturing, Industrialization, and Mineral Resources/ Business Development, Investment, Financing and Entrepreneurship

8. Health Care (Services, Education, Technology etc.)

9. Education, Quality Assurance, Human and Knowledge Development/Management

10. ICT and Digital Transformation

11. Tourism Development, Branding and Management/Culture and Heritages

12. Leadership, Governance, Peace, Security and Justice

13. Communications (Media) and Society Transformation

 14. Science – Technology literacy in Society and Gifted talents