ብዘዓባ ምድላዉ ዓለምለኻዊ ዓብይ ኮንፈረንስ ትግራይ-2018

#ብዘዓባ #ምድላዉ #ዓለም #ለኻዊ #ዓብይ #ኮንፈረንስ #ትግራይ-2018 ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብምትሕብባር ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ክሰርሓሉ ዝጸነሐ ብትሕዝትኡን ብዓይነቱን ፈላማይ ዝኮነ ዓለም ለኽዊ ኮንፈረንስ ካብ July 18th -22nd, 2018 ንምስላጥ ምድላዋቱ ኣብ ምዝዛም