#ብዘዓባ #ምድላዉ #ዓለም #ለኻዊ #ዓብይ #ኮንፈረንስ #ትግራይ-2018

ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሙሁራን ትግራይ ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብምትሕብባር ንልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ክሰርሓሉ ዝጸነሐ ብትሕዝትኡን ብዓይነቱን ፈላማይ ዝኮነ ዓለም ለኽዊ ኮንፈረንስ ካብ July 18th -22nd, 2018 ንምስላጥ ምድላዋቱ ኣብ ምዝዛም ይርከብ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ብሞየኦም ኣንቱ ዛበሉ ሙሁራን ተጋሩ ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚሮም ናብ ሃገርና ጉዕዘኦም ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ልዕሊ 1,000 ሙሁራን፣ ተወካለቲ ማሕበረሰብ ሰብ ሃፍቲ፣ ሲቪል ማሕበራት፣ ሚዲያታት፣ ናይ መንግስቲ ኣካላትን ካልኦትን ዝሳተፍሉ መድረኽ ክልልናን ህዝብናን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ካብጽሑ ኣብ ዝክእሉ ክዝቲ እዩ። ብመየኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዓብይ ተሞኩሮ ልዕሊ 10 #Keynote Speakers, 35 #Invited Speakers, 38 Invited #Panellists ካብ ዝተፈላለዩ ኩርንዓት ዓለምና ዝመጹ ተጋሩ ጽሑፋት ብምቕራብን ብምይያጥን ክሳተፉ እዮም። ብመልክዕ abstract ዝተመረጹ እዉን ልዕሊ 76 ጽሑፋት #ብOralን #Interactiveposterን ክቐርቡ እዮም። ኣብ ሕድሕድ session ናይ ልዕሊ 1:30 ሰዓታት ዝወስዱ ህዝባዊ ምይይጣት ክካየዱ እዮም።

ንዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ቐረባ እዋን ክመጽእ እዩ!!

 

Zero-Draft Program of Tigray Grand Conference-2018
Mekelle, Tigray, Ethiopia

Dear All,

many of you have been asking for the program of the upcoming conference (July 18th -22nd, 2018) in Mekelle. Here is the zero-draft program and the details will come soon. The conference will have a keynote, invited, Panellists, and accepted abstracts for both oral and interactive poster presentations. Each presentation/session is expected to indicate policy options, best and adaptable learning experiences, enabling interventions, perspectives etc.

Moreover, each session will critically identify and discuss on the comparative and absolute advantages of the region and beyond based on short, medium and long-term agendas. At the end of the conference, prioritized deliverables/actionable agendas will be identified, further discussed and finally set an enabling practical strategy which enables their full-scale implementation.

#DAY 0: #TUESDAY#17th #JULY #2018
15:00-21:00: Conference registration at Hotels

#DAY 1: #Wednesday#18th #JULY 2018
Session 0:
8:00-9:30 – Conference Welcoming, Opening Ceremony and Program and expected outcome (s) detailing

Session 1:
9:35-10:35 – Sectoral Presentation by Tigray Bureaus
Session 2.
11:05-12:30 – History, Language, and Tourism
13:30 – 14:30 – Interactive Discussion
Session 3:
14.35-16:30: Education, Research and Innovation
16:35 -18:20 – Interactive Discussion

#DAY #2: #THURSDAY#19th #JULY #2018
Session 4:
8:30-11:05 – Health Care and Services
11:10-12:30: Interactive Discussion
Session 5:
13:40-16:05 – Poverty Reduction, Agricultural Transformation, Land Restoration, and Food Security
16:20-17:55: Interactive Discussion ,
18:00-19:30 (Oral Presentation on Accepted Abstracts)

#DAY 3: #Friday#20th #July #2018
Session 6:
8:30-10:45 – Gender Issue, Youth Development, and Migration
10:50-12:20 – Interactive Discussion
Session 7:
14:00-17:00 – ICT, Energy, Environment and Entrepreneurship
17:00-18:30: Interactive Discussion

#DAY 4: #SATURDAY#21st #JULY #2018
Session 8:
8:30-10:40 – Manufacturing, Industry, Mining and Transportation Sector
10:45: 12:15: Interactive Discussion
Session 9.1:
13:35-15:10 – Diaspora Engagement in Investment, Technology/Knowledge Transfer

Session 9.2:
15:15-16:40 – Taping into the Scholars Knowledge Network, Institutional Partnership and Capacity Building
16:45-17:18:30: Interactive Discussions

#DAY 5: #SUNDAY#22nd #JULY #2018
Session 10.1. Obstacles to the effective and participatory implementation of policies in Tigray: Issues of governance, political space, institutional limitations, Border issues and current situations/developments

Sub-session 10.1.1:
8:00-9:30 – Governance, Political Space and Institutional Limitations

sub-session 10.1.2:
9:40-10:35 – Border issues, Strategic interests of the horn and current developments

Sub-session 10.1.3:
11:00-11:30 – The role of Media

Sub-sesssion 10.1.4:
11:30-13:00 – Enabling Business Climate in Tigray
12:10-13:00 – Interactive Discussion
14: 05- 14:45- Overall Reflection by Tigray Regional Government

Session 10.2:
14:50-16:55 – Tegaru Scholars Forum Establishment
17:00-17:45 – Conference summary, prioritized deliverables/action plans, conference resolutions etc.
17:50-18:25 – Concluding Refections and Closing Remarks
————————————-
18:30——- Closing event

ብዘዓባ ምድላዉ ዓለምለኻዊ ዓብይ ኮንፈረንስ ትግራይ-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *